Cầu Nguyện

Tại sao cầu nguyện?

Trả lời: Đối với các con cái Chúa, cầu nguyện giống như hơi thở. Thật dễ dàng để làm điều đó hơn là không làm điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện vì nhiều lý do khác nhau. Đối với …

Xem tiếp »