Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu đã có vợ?

Trả lời: Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã hoàn toàn không lập gia đình/ lấy vợ. Có những câu chuyện tưởng tượng phổ biến ngày nay nói rằng Chúa Cơ Đốc đã lấy Ma-ri Ma-đơ-len. Chuyện tưởng tượng này là tuyệt …

Xem tiếp »