Cuộc Sống

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Trả lời: Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới”. Có hai từ trong tiếng …

Xem tiếp »

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Trả lời: Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được Chúa Thánh Linh ấn chứng (seals) chúng ta cho đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 1:13; 4:30). Chúa Giê-xu đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta “vào …

Xem tiếp »

Thiền định Cơ đốc là gì?

Trả lời: Thi Thiên 19:14 có chép rằng: “Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”. Như vậy, thiền định Cơ đốc là gì và các tín hữu cần phải thiền định …

Xem tiếp »