Kinh Thánh

Kinh Thánh nói gì về chiến tranh?

Trả lời: Rất nhiều người mắc lầm khi đọc Kinh Thánh trong Xuất Hành 20:13, nói rằng “Con không được giết người,” (RVV) rồi tìm cách áp dụng mệnh lệnh này cho chiến tranh. Tuy nhiên, từ Hê-bơ-rơ mang đúng …

Xem tiếp »