Nhân Loại

Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta?

Trả lời: Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “tại sao Chúa tạo dựng chúng ta?” là “bởi sự vui lòng của Ngài”. Khải huyền đoạn 4:11 nói rằng “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài …

Xem tiếp »

Linh hồn của con người chết hay bất tử?

Trả lời: Không nghi ngờ gì, vì linh hồn con người là bất tử. Điều nầy được thấy rõ trong Kinh Thánh trong cả Cựu Ước và Tân Ước : Thi-thiên 22:26;23:6;49:7-9;Truyền-đạo 12:7;Đa-ni-ên 12:2-3;Ma-thi-ơ 25:46; và 1Cô-rinh-tô 15:12-19. Đa-ni-ên 12:2 …

Xem tiếp »