Trang chủ » Chủ Đề Giải Đáp » Sự Cứu Rỗi

Sự Cứu Rỗi

Sự xưng công chính là gì?

Trả lời: Nói một cách đơn giản xưng công chính là tuyên bố ai đó công chính, được làm hòa với Đức Chúa Trời. Sự xưng công chính là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời cho những ai tin …

Xem tiếp »