Thần Học

Thần học thay thế là gì?

Trả lời: Thần học thay thế dạy một điều thiết yếu rằng Hội Thánh Tân Ước đã thay thế dân Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời. Người đồng tình với Thần học thay thế tin rằng người Do …

Xem tiếp »

Thần học cải cách là gì?

Trả lời: Nói chung, Thần học cải cách bao gồm bất kỳ giáo lý niềm tin mà nguồn gốc Cải cách Tin lành trở lại vào thế kỷ 16. Tất nhiên, chính các nhà cải cách đã truy nguyên giáo …

Xem tiếp »

Ơn thần hựu là gì?

Trả lời: Ơn thần hựu chỉ về việc Đức Chúa Trời bao phủ, tể trị, kiểm soát, và chi phối tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Giáo lý về ơn thần hựu khẳng định rằng Đức Chúa Trời hoàn …

Xem tiếp »

Đạo đức Cơ Đốc là gì?

Trả lời: Cô-lô-se 3:1-6 là một phân đoạn rất hay tóm lược về các tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc: “Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi …

Xem tiếp »

Biện giáo Cơ Đốc là gì?

Trả lời: Từ “biện giáo” nguồn gốc từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “bào chữa, bảo vệ”. Vậy, biện giáo Cơ Đốc là ngành khoa học biện luận bảo vệ niềm tin của Cơ Đốc Nhân. Có …

Xem tiếp »