Tin Lành

Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây …

Xem tiếp »

Làm sao tôi có thể được cứu?

Trả lời: Câu hỏi đơn giản, nhưng sâu sắc này là câu hỏi quan trọng nhất có thể được hỏi. “Làm thế nào tôi có thể được cứu?” bàn về chỗ chúng ta sẽ ở đời đời sau khi sự …

Xem tiếp »

Tôn giáo chân thật là gì?

Trả lời: Tôn giáo có thể được định nghĩa là “tin vào Chúa hay các vị chúa là những Đấng cần được tôn thờ, thường được thể hiện trong hành xử hay nghi lễ” hoặc “là một hệ thống niềm …

Xem tiếp »

Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?

Trả lời: Nhiều người hỏi, ” Có một lời cầu nguyện tôi có thể thực hiện mà lời cầu nguyện đó sẽ đảm bảo cho sự cứu rỗi của tôi không?” Thật quan trọng để nhớ rằng sự cứu rỗi …

Xem tiếp »

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là gì ?

Trả lời: “Chúa Giê-xu cứu” là một khẩu hiệu phổ biến trên miếng dán ở bộ phận hãm xung của ô-tô, các dấu hiệu tại các sự kiện thể thao, và thậm chí trên các biểu ngữ được kéo ngang …

Xem tiếp »