Tội Lỗi

Bảy tội đáng chết là gì?

Trả lời: Bảy tội đáng chết là danh sách ban đầu được sử dụng trong sự dạy dỗ các tín hữu đầu tiên để giáo dục và hướng dẫn các tín hữu liên quan đến xu hướng con người sa …

Xem tiếp »